ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนทางเข้า ไทวัสดุ รังสิต

ผลงานปรับปรุงและซ่อมแซมถนนทางเข้าลานจอดรถ ไทวัสดุ สาขารังสิต

รายละเอียดงาน

  1. ทุบทิ้งแล้วทำพื้นถนนคอนกรีตใหม่ สำหรับพื้นถนนที่มีรอยแตกร้าวค่อนข้างลึก
  2. ซ่อมแซมพื้นถนนที่มีรอยแตกร้าวที่ไม่ลึก