รับเหมาก่อสร้างหอพัก รพ.กรุงเทพสมุย

ผลงานรับเหมาก่อสร้างอาคารหอพัก รพ.กรุงเทพสมุย อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี