รีโนเวทลานจอดรถ ไทวัสดุ ลพบุรี

ผลงานรับเหมารีโนเวทปรับปรุงลานจอดรถ ไทวัสดุ สาขาลพบุรี

รายละเอียดงาน

1.เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถที่มีพื้นที่น้ำขัง

2.ปรับระดับพื้นและเทคอนกรีตใหม่