รีโนเวทห้องน้ำ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

ผลงานรับรีโนเวท ห้องน้ำโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

รายละเอียดของงานทางโรงพยาบาลต้องการเปลี่ยนแผ่นกระเบื้องห้องน้ำชาย ตึก สก. ใหม่ จึงขอให้ทางบริษัทช่วยรีโนเวทและเลือกตัวกระเบื้องเพื่อทำการรีโนเวทใหม่